Wettelijke opdracht van accountant en belastingconsulent

De titel van accountant en belastingconsulent is wettelijk beschermd.Geen andere natuurlijke personen of rechtspersonen mogen de titel van accountant en/of belastingconsulent dragen dan diegenen die erkend worden door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB).
Men wordt accountant of belastingconsulent mits te voldoen aan een aantal wettelijke eisen, ondermeer het behalen van bepaalde diploma’s in de economische en juridische sfeer, het voldoen aan het ingangsexamen, het volgen van opleiding en stage en het slagen voor het eindexamen.
Externe leden worden ingeschreven op de deellijst van de externe accountants op de dag van de eedaflegging voor de rechtbank van koophandel.

Meer informatie over deze wettelijke bepalingen vindt u op de website van het IAB