Vennootschapsrecht

  • Oprichting van vennootschappen, adviezen inzake vennootschapswetgeving, kortom de volledige vennootschapsrechterlijke begeleiding van vennootschappen, maatschappen, associaties van vrije beroepen en feitelijke verenigingen in alle stadia van hun bestaan
  • Vervullen van de wettelijke verplichtingen bij jaarlijkse, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen, statutenwijzigingen en vereffeningen
  • Adviezen en begeleiding van fusies van ondernemingen, gehele of partiële splitsingen, inkoop van eigen aandelen, herstructurering van bedrijven, omvorming van vennootschapsvormen en overdracht van handelszaken en vennootschappen
  • Vervullen van de deontologische verplichtingen van artsen, apothekers, advocaten, notarissen, architecten, kortom elk vrij beroep, dat bij oprichting van vennootschap deontologische goedkeuring dient te bekomen van zijn beroepsvereniging
 
Contactgegevens

Meensesteenweg 401
8800 Roeselare

T 051 24 14 44
fiscaalburo@ghesquiere.be